لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

انتقال دانشجویان از خارج به داخل

انتقال دانشجویان از خارج به داخل

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران و متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور می توانند با ثبت درخواست خود در سامانه مراحل انتقال به دانشگاه های دولتی ایران را شروع کنند. دانشجویان توجه داشته باشند با توجه به الکترونیک بودن فرایند انتقال دانشجویان، بررسی پرونده‌ها براساس تاریخ ثبت درخواست میسر بوده و امکان رسیدگی خارج از نوبت برای کارشناسان میسر نیست. متقاضیان باید پس از بررسی پرونده توسط کارشناس، نسبت به رفع نقص احتمالی در اسرع وقت اقدام و در صورت تأیید اولیه پرونده، شخصا نسبت به تعیین زمان مصاحبه در سامانه اقدام کنند. با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، در صورت درخواست دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، آنان را به دانشگاه‌های داخل منتقل می‌کنیم.

پیام بگذارید

به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید