لیگال اپلای پایگاه اطلاع رسانی موسسات مهاجرتی مجاز و رسمی

سوئیس در کرونا

سوئیس در کرونا

پس از یک ماه از قزنطینه سراسری کشور سوئیس در پی شیوع موج دوم ویروس کرونا، دولت این کشور استفاده از ماسک و دستکش را در تمامی شهر ها الزامی خوانده و در صورت عوم رعایت با متخلفین برخورد خواهد کرد و در عین حال شرایط ورود مسافران به این کشور را فراهم نمونده است.

آخرین ویرایش: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021

نظرات شما در مورد این مقاله

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021