چطور تاییدیه تحصیلی بگیریم؟

نحوه اخذ تاییدیه تحصیلی

همانطور که میدونین در چند سال اخیر اخذ تاییدیه تحصیلی برای دو مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی اجباری شده و الزامی است که متقاضیان عزیز قبل از ترجمه این دو مدرک، تاییدیه تحصیلی آنها را دریافت کنند.
لذا ضروری است متقاضی، درخواست تاییدیه تحصیلی را به دفاتر پیشخوان دولت ارایه نمایند. دفاتر پیشخوان دولت از طریق اتوماسیون، درخواست تأییدیه تحصیلی را به ادارات آموزش و پرورش ارسال می‌کنند و پس از بررسی، درخواست تأییدیه به مرجع مورد نظر ارجاع داده می‌شود.

توجه داشته باشید که اصل هیچ یک از مدارک یاد شده در این اداره کل قابل استناد نمی باشد و صدور گواهی پس از وصول استعلام یاد شده امکان‌پذیر است.

تماس بگیرید