ترجمه مدارک به چه صورت است؟

نکاتی که باید برای ترجمه مدارک بدانیم!

یکی از مهمترین مراحل در پروسه مهاجرت، مهیا کردن مدارک و بعد از آن ترجمه آنهاست. حتما باید توجه داشته باشیم که ترجمه مدارک حتما باید در دارالترجمه معتبر انجام بگیرد. در طی ارائه مدارک به دارالترجمه حتما یک کپی از پاسپورت خود را نیز تحویل دهید تا اسم و مشخصات شما منطبق با پاسپورت شما باشد.

توجه داشته باشید که دانشگاه های خارج از کشور تنها ترجمه هایی که مورد تایید وزارت امورخارجه کشور و دادگستری باشند را معتبر میشناسند پس حتما مدرک ترجمه شده شما باید این مراحل را نیز گذرانده باشد. طول پروسه ترجمه یک روز تا یک هفته و روال تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری هم یک تا سه روز کاری به طول می انجامد. (انجام امور مربوط به دادگستری و امور خارجه نیز به عهده دارالترجمه می باشد)

توصیه می شود حتما بعد از ترجمه مدارک مشخصات خود را به دقت چک کنید. کوچکترین تناقضی در ترجمه مدارک شما می تواند دردسرساز باشد.