مقایسه رشته تاریخ در کشورهای مختلف

رشته تاریخ

اگر شما هم دانشجوی رشته تاریخ هستید و قصد مهاجرت دارید حتما به نکاتی که در این مقاله به آن اشاره شده توجه کنید:

حتما میدونین که دانشجوهای این رشته بايد نظم‌ و دقت‌ فراوان‌ داشته و قدرت به‌ تصوير كشيدن و نقد كردن وقايع‌ تاريخي‌ را داشته‌ باشند. پايه‌ علم‌ تاريخ‌، فلسفه‌، زمين‌، جغرافيا و ديوارهاي‌ آن‌ جامعه‌شناسي‌، اقتصاد، سياست‌ و فرهنگ‌ است‌ و اگر شما دانشجوي‌ تاريخ‌ هستید بايد با اين‌ علوم‌ آشنا باشید. فردي‌ مي‌تواند در رشته‌ تاريخ‌ موفق‌ شود كه‌ از پوسته‌ رويي‌ رويدادها رد شده و مسائل‌ عميق‌تري‌ را درباره‌ آنها بفهمد و از ارتباط‌ بين‌ دو رويداد پي‌ به‌ رويداد سوم‌ ببرد و با ديدن‌ يك‌ اتفاق به‌ دلایل پنهان‌ و آشكار آن‌، اشاره‌ كند.

تحصیل رشته تاریخ در ایران

کارشناسی پیوسته

*طول دوره تحصیل:4سال
*هزینه تحصیل:در دانشگاهای دولتی رایگان
*دانشگاههای آزاد:میانگین 1میلیون 200 تا1میلیون 300
*دانشگاه غیرانتفاعی:میانگین 800تا1 میلیون200
*دانشگاه پیام نور:750تا 1میلیون

دوره کارشناسی ارشد

*دوره تحصیل:2سال
*دانشگاه دولتی:رایگان
*دانشگاه آزاد:2میلیون 700 تا 2میلیون900
*دانشگاه غیر انتفاعی:2تا 2میلیون700
*دانشگاه پیام نور:2 تا2میلیون و 500

 

تحصیل رشته تاریخ در آلمان

دوره ی کارشناسی

طول دوره تحصیل:4سال
هزینه ی تحصیل:میانگین 500یورو
مدارک:داشتن 12سال تحصیلی(دیپلم و پیش دانشگاهی)
داشتن مدرک زبان B2آلمانی
*ملزم به گذراندن یکسال کالج
*درصورت دانشجو بودن همین رشته در ایران و گذراندن 34واحد میتوان پذیرش مستقیم ازدانشگاههای آلمان گرفت
سن زیر 24سال

دوره کارشناسی ارشد

طول دوره تحصیل:2سال
هزینه تحصیل:میانگین 500تا1000یورو
داشتن مدرک زبان B2آلمانی برای تحصیل به زبان آلمانی یا آیلتس 6/5برای تحصیل به زبان انگلیسی
داشتن معدل بالا درمقطع کارشناسی
سن زیر34سال

*هزینه زندگی: 600تا 700یورو در ماه

 

تحصیل رشته تاریخ در ایتالیا

مقطع کارشناسی

داشتن 12سال تحصیلی
داشتن مدرک زبان B2ایتالیایی
طول دوره:3تا4سال
شهریه:1200تا3000 یورو در سال

مقطع کارشناسی ارشد

داشتن مدرک زبان آیلتس 6یا تافل 78به بالا,B2ایتالیایی
داشتن معدل بالا در مقطع کارشناسی
طول دوره تحصیل:2سال
شهریه:به طور میانگین:3000یورو در سال

*بااستفاده از بورسیه استانی(DSU) در تمامی مقاطع شهریه ها رایگان و تا سقف 5200درسال کمک هزینه زندگی دریافت کرد

*هزینه زندگی:600تا 800یورو در ماه

 

تحصیل رشته تاریخ در فرانسه

مقطع کارشناسی

زبان تحصیل:فرانسه
داشتن مدرک B2فرانسه
داشتن 12سال تحصیلی و معدل بالا 15
طول دوره:3 تا 4 سال
شهریه:200 تا 300یورو

مقطع کارشناسی ارشد

زبان تحصیل:فرانسه,انگلیسی
داشتن مدرک زبان B2فرانسه یا آیلتس 6/5
داشتن معدل بالا در مقطع کارشناسی
طول دوره:2سال
شهریه:300تا 500یورو

*هزینه زندگی:700تا 900یورو در ماه

تماس بگیرید