آینده شغلی رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی

شناخت بازارهای سرمایه،آشنایی با تامین کننده ها و…می تواند شروع یک کسب و کار پر رونق را برای فارغ التحصیلان رقم بزند
مدیریت مالی به طور تخصصی(البته نه در حد حسابداری) به مسائل مالی و سرمایه گذاری می پردازد و به صورت مداوم با تصمیماتی در حوزه سیاست های سرمایه گذاری بلندمدت،وجوه نقد مورد نیاز برای سرمایه گذاری و میزان وجوه نقد در برآوردن تعهدات کوتاه مدت مواجه است
یک مدیر موفق می تواند با حفظ و کنترل نقدینگی یک واحد کسب و کار،آن را به اهداف نهایی اش یعنی افزایش سود و سرمایه برساند
مدیر مالی باید توانایی هایی از قبیل:

۱-مهارت های ارتباطی

۲-مهارت های سازماندهی

۳-مهارت های ریاضی و فناوری

۴-مهارت های تحلیل و حل مشکلات داشته باشد

آینده شغلی این رشته

کشورهای آلمان،نروژ،فرانسه،کانادا،آمریکا و انگلیس جایگاه مناسبی برای فارغ التحصیلان این رشته فراهم کرده اند و پیش بینی شده است در آینده ای نزدیک این رشته در حال رشد است

تماس بگیرید