لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

مهندسی نساجی

آینده شغلی مهندسی نساجی

معرفی رشته نساجی صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع بعد از صنعت نفت به شمار می‌رود. نساجی در بخش های مختلف صنعتی مانند جاده ها، هواپیماها، ترمز ماشین و شریان های مصنوعی استفاده می‌کنند. به طور مثال در جاده سازی با استفاده از منسوجات عمر جاده ها را افزایش میدهند، هم چنین در علم […]
ادامه مطلب
به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید