لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

امیرعطا قربانی

Amirata Ghorbani

Experience

cv
Honors & Awards

Skills

Relevant Courses

cv
Conference Publications

Journal Publications

به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید