لیگال اپلای پایگاه اطلاع رسانی موسسات مهاجرتی مجاز و رسمی

تحصیل دکتری در هلند

دکترا در هلند

دکترا در هلند عموما ۴ سال به طول می انجامد و برای پذیرش در این مقطع تحصیلی تایید یک استاد راهنما یا سوپروایزر نیاز می باشد. پس از تایید استاد راهنما امکان پذیرش میسر می باشد. دانشجویان دکترا می توانند ۴۰ ساعت کار دانشجویی ضمن تحصیل داشته و از این طریق بخش زیادی از هزینه های تحصیل خود را تامین نمایند. امکان استفاده از بورسیه تحصیلی در این مقطع بیشتر از مقاطع ارشد و کارشناسی می باشد.امکان اخذ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان مستعد وجود دارد.

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021

نظرات شما در مورد این مقاله

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021