لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

40 درصــد تخفیـف خدمات پـس از ورود

40 درصــد تخفیـف خدمات پـس از ورود

پس از رسیدن رسیدن به مقصد مورد نظر، شما به عنوان دانشجوی جدیدالورود به یک کشور کاملا جدید نیاز به کمک دارید تا بتوانید خود را در آن کشور پیدا کنید.

خدمات پس از ورود شامل موارد زیر می باشند:

  • ترنسفر فرودگاهی
  • اجاطه خوابگاه یا مسکن
  • گردش محیطی و آشنایی با مراکز مختلف
  • همراهی در روز ثبت نام حضوری دانشگاه
  • باز کردن حساب بانکی
  • انجام کار های بیمه دانشجویی
  • انجام کار های اقامت دانشجویی
  • ساپورت یک ساله پس از ورود درصورت بروز هر گونه مشکل

نمایندگان ما در هر کشور مبلغی معادل 500 یورو برای انجام این خدمات از متقاضیان دریافت می کنند که این مبلغ شامل تخفیف 40 درصدی شده است.

به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید