لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

مزایای تحصیل در روسیه

کارشناسی ارشد در روسیه

• مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روسیه ۲ سال کامل است.
• داشتن مدرک کارشناسی با معدل خوب برای پذیرش در دانشگاه های معتبر روسیه الزامی است.
• هزینه زندگی و مسکن در روسیه نسبت به اغلب دانشگاه های اروپایی کمتر است.
• اعتبار مدارک دانشگاه های روسیه در سطح بین المللی ممتاز است.
• با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه های روسیه می توانید در این کشور یا سایر کشور های اروپایی،کار مناسبی پیدا کنید.
• در برخی دانشگاه های روسیه به دانشجویان ممتاز،بورسیه و کمک هزینه تحصیلی تعلق می گیرد.
• به دانشجویان ممتاز و نخبه،پیشنهادات کاری فراوانی از کشورروسیه ارجاع می شود.
• دروس مقطع فوق لیسانس به دو زبان روسی و انگلیسی ارائه می شود.

پیام بگذارید

به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید