لیگال اپلای پایگاه اطلاع رسانی موسسات مهاجرتی مجاز و رسمی

قوانین آموزشی در بلژیک

مشاهده اطلاعات کامل بلژیک

قوانین آموزشی در بلژیک

قوانین آموزشی در بلژیک : ساختار دوره های تحصیلی پایه در کشور بلژیک در یک تفکیک جامع شامل آموزش ابتدایی، متوسطه و دبیرستان تقسیم میشود که در توضیح آنها بازه سنی آموزش در این کشور نیز میتوان اشاره کرد که دوره آموزش اجباری در این کشور ۱۲ سال است که از سن ۶ سالگی شروع شده و در ۱۸ سالگی پایان میپذیرد.

 

قوانین آموزشی در بلژیک

این دوره تقریبا طولانی مدت به دو روش آموزش مدرن یا نظام سنتی تدریس میشوند.

که دوره جدید آن، دربرگیرنده دوره متوسطه در دو سطح شامل رشته های عمومی، هنری، فنی و حرفه ای شده و نظام سنتی مربوط به مقطع متوسطه در دو سطح مشتمل بر رشته های عمومی، فنی و حرفه ای می باشد.

در رابطه با نظام آموزش عالی کشور بلژیک قابل توجه است که این نظام شامل تحصیل در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی میشود.

 

در موسسات برنامه های آموزشی در موسسات آموزش عالی در یک یا دو دوره ارائه میشوند که دوره اول آموزش علمی همراه با عملی با هدف افزایش مهارت افراد در رشته تحصیلی خود میباشد و دوره دوم آموزش علمی دانشگاهی همراه با پژوهش و تبادل با سایر مراکز دانشگاهی در سراسر دنیاست.

 

 

قوانین آموزشی در بلژیک

رشته های دانشگاهی بلژیک شامل بهداشت ، نمایش و موسیقی بعنوان مهم ترین رشته ها میشود.

برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها ارائه‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ بلژیک‌ یا دیپلم‌ دبیرستان‌ کشورهای‌ دیگر که‌ به‌ تأیید وزارت‌ آموزش، تحقیقات‌ و تشکیلات۱ کشور بلژیک‌ رسیده‌ باشد، الزامی‌ است. دوره دانشگاهی خود به سه دوره تقسیم میشود که عبارتند از:

دوره اول:شامل دوروس پایه شده و ۲ تا ۳سال طول میکشد که بمعنای اتمام تحصیلات نیست

دوره دوم ۲ تا ۴ سال بعد از دوره اول بوده و شرط رورد به آن داشتن مدرک دوره اول است

دوره سوم این دوره ۳ تا ۵ سال طول میکشد که در پایان مدرک phd به فرد اعطا میشود .

در این‌ مدت‌ دانشجو پژوهشی‌ گسترده‌ و بسیار تخصصی‌ را همراه‌ استاد مشاور خود انجام‌ می‌دهد. نوشتن‌ رساله‌ لازم‌ است‌ و دفاع‌ از آن‌ در یک‌ جلسه‌ عمومی‌ صورت‌ می‌پذیرد.

هر سال تحصیلی دانشگاهی بلژیک یا بصورت‌ دو نیم‌ سال‌ (۱۳ هفته ای) و یا یک نظام سالانه‌ (۲۶ هفته ای) است.

زبان آموزش دانشگاهی باتوجه به تقسیم بلژیک به دو منطقه فرانسوی و هلندی زبان ، با دو زبان هلندی و فرانسوی صورت میپذیرد.

 

 

آخرین ویرایش: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021

نظرات شما در مورد این مقاله

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021