لیگال اپلای پایگاه اطلاع رسانی موسسات مهاجرتی مجاز و رسمی

ارزشیابی تحصیلی

 

در صورتی که متقاضی تحصیل خارج از کشور می باشید فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما شانس شما را برای اعزام ارزیابی کنند و نتیجه  را برای شما ارسال نمایند.

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
زنمرد
تاریخ تولد:
وضعیت تاهل:
متاهلمجرد
وضعیت نظام وظیفه:
معاف از خدمتاتمام خدمتمشمول خدمتخرید خدمت
آیا شاغل هستید؟
بلهخیر
نوع شغل:
دولتیخصوصی

مشخصات تحصیلی

مقطعرشتهعنوانمحل اخذسال اخذمعدل
متقاضی ادامه تحصیل در :
رشته و مقطع:

اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم

دانشگاه:
انگلیسی زبانآلمانی زبانفرانسه زبانسایر

دانش زبانی

زبان انگلیسی
IELTSTOEFL
Reading

Speaking

Writing

Listening
زبان آلمانی:
A1A2B1B2TestDaFDSH

اطلاعات تماس:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

آدرس محل سکونت:

آدرس ایمیل:

نحوه آشنایی شما با موسسه:

وبسایت موسسهشبکه های اجتماعیموتور جستجوآگهی تبلیغاتیمعرفی دوستان

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021