لیگال اپلای پایگاه اطلاع رسانی موسسات مهاجرتی مجاز و رسمی

آلمان: بهشت و باتلاق مهاجران تحصیلکرده و ماهر

برخی کشورهای مهاجر پذیر نه تنها از ورود و پذیرش مهاجران ماهر و تحصیلکرده استقبال می کنند بلکه بنوعی ظرفیت جذب و بکارگیری آنها را هم دارند و لذا سهم مهاجران ماهر از کلیه مهاجران ورودی آنها بالاست همانند کانادا و استرالیا. این گروه را می توان بهشت یا مقصد اصلی مهاجران ماهر نامید! اما در برخی از کشورها بین میزان میل و حمایت از ورود مهاجران ماهر و تحصیلکرده و ظرفیت جذب و سهم آنها از کل مهاجران در آنجا شکاف نسبتاً عمیقی وجود دارد. از جمله این کشورها آلمان و سوئد هستند. یک دلیل، نظام مهارتی خاص این کشورها و یک دلیل دیگر، میل و درصد زیاد ورود پناهجویان و مهاجران کم سواد به این کشورهاست! اما جالب این جاست در کشورهایی مثل ایتالیا و یونان نه تنها علاقه و حمایت از ورود مهاجران تحصیلکرده پایین است، بلکه عملاً سهم این مهاجران ماهر و باسواد از کل مهاجران و نیز میزان بکارگیری آنها بسیار پایین است! از این منظر کشورهایی همچون ایتالیا را می توان باتلاق مهاجران تحصیلکرده در نظر گرفت! رصدخانه مهاجرت ایران.

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021

نظرات شما در مورد این مقاله

مشاوره تلفنی رایگان مهاجرت تحصیلی 00 882 882 - 021
مشاوره تلفنی رایگان کاریابی بین المللی 11 882 882 - 021